გადამუშავებული პოლიესტერი ბოჭკოები

პოლიესტერი არის ხელნაკეთი ბოჭკოვანი, წარმოებული ნავთობქიმიური პროდუქტებისგან, პროცესით, რომელსაც პოლიმერიზაცია ეწოდება. გლობალური ბოჭკოვანი წარმოების 49% –ით, პოლიესტერი ყველაზე ფართოდ გამოიყენება ბოჭკოვანი ტანსაცმლის სექტორში, ყოველწლიურად 63,000 მილიონ ტონაზე მეტი პოლიესტერული ბოჭკო იწარმოება. გადამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდი შეიძლება იყოს როგორც მექანიკური, ასევე ქიმიური, მასალები შედგება ან წინასწარი ან შემდგომი მოხმარების ნარჩენებისგან, რომელთა გამოყენება აღარ შეიძლება დანიშნულებისამებრ. PET გამოიყენება გადამუშავებული პოლიესტერის ნედლეულად. ეს მასალა ასევე გამოიყენება გამჭვირვალე პლასტმასის წყლის ბოთლებში და მისი გადამუშავება ქსოვილზე მისასვლელად ხელს უშლის ნაგავსაყრელზე გადასვლას. გადამუშავებული პოლიესტერისგან წარმოებული ტანსაცმლის გადამუშავება შესაძლებელია ისევ და ისევ, ხარისხის დეგრადაციის გარეშე, ნარჩენების შემცირების მიზნით, რაც ნიშნავს, რომ ტანსაცმლის მწარმოებელი შეიძლება გახდეს დახურული მარყუჟის სისტემა, პოლიესტერი შეიძლება სამუდამოდ იქნას გამოყენებული და გადამუშავებული.

რეციკლირებული პოლიესტერული ბოჭკოების გლობალური ბაზარი ფოკუსირებულია რეციკლირებული პოლიესტერული ბოჭკოების ინდუსტრიის ძირითადი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებაზე, რადგან ის ჩვენს მკითხველებს სთავაზობს დამატებით მნიშვნელობას ბაზრის გარშემო არსებული დაბრკოლებების მოგვარებაში. რამდენიმე ფაქტორის ყოვლისმომცველი დამატება, როგორიცაა გლობალური განაწილება, მწარმოებლები, ბაზრის ზომა და ბაზრის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გლობალურ წვლილზე, აღნიშნულია კვლევაში. გარდა ამისა, რეციკლირებული პოლიესტერული ბოჭკოების კვლევა ასევე ყურადღებას ამახვილებს სიღრმისეული კონკურენტული ლანდშაფტით, ზრდის განსაზღვრული შესაძლებლობებით, ბაზრის წილთან ერთად, პროდუქტის ტიპთან და პროგრამებთან, ასევე წარმოებულია პასუხისმგებელი ძირითადი კომპანიები და გამოყენებული სტრატეგიები.


გამოქვეყნების დრო: 30 დეკემბერი -2020